Sunday, January 27, 2013

How to upgrade a boring handbag

Jak vylepšit nudnou kabelku?


Venku je zima,ven se mi vůbec nechce, tak jsem se rozhodla trochu vylepšit kabelku, kterou jsem si za nějakým takovým účelem pořídila během jednoho garážového výprodeje. Stála mě asi 2 eura (což je málo), tj 50 Kč (což už není tak málo :) ), byla v pěkném stavu a líbil se mi tvar a velikost - vejde se toho do ní celkem dost. Nicméně mi přišla hróóózně nudná - tj málo elegantní na to, abych ji nosila jen tak "čistou". Původním záměrem bylo přidělat na přední stranu velkou mašli. Ale chtěla jsem si také vyzkoušet pomalování takové kabelky a zdálo se mi, že její zadní část je pro mé pokusy ideálním "plátnem". Protože taška má oblý tvar, zvolila jsem oblíbený vzor puntíků ve zlaté barvě, která je i na zipu a karabinkách.
Řekla bych, že na první pokus celkem zdařilý výsledek, nemyslíte?

A postup? Jednoduchý. Schválně:

K vylepšení nudné kabelky budete potřebovat:

1) vhodnou tašku (levná/stará, prostě taková, jejíž případné zničení Vás nebude mrzet),
2) požadovanou barvu (já mám tu svou z výtvarnýc potřeb, je to univerzální akrylová barva v malém balení),
3) malý štětec s krátkým silným vlasem, který použijete na domalování vzoru a nanešení další vrstvy,
4) něco, co poslouží jako razítko (já použila speciální lino pro lynorit určené k výrobě razítek, dobře ale poslouží i guma, nebo obyčejná brambora, která se dá jednoduše vyříznout do požadovaného tvaru),
5) kartón, nebo krabičku, kterou vložíte dovnitř kabelky - umístěte ji vždy pod místo, které chcete zdobit,
6) křídu, a/nebo malířskou lepící pásku (není nutné, ale užitečné v případě, že si nejste jistá svou schopností udrže štetec na požadovaném místě).

Postup:

1) Připravte si pracovní plochu, omyjte a osušte tašku, promíchejte barvu.
2) Pokud se obáváte, že netrefíte správné rozmístění vzoru, předkreslete si ho křídou. Pokud se obáváte, že (u rovných linií) přetáhnete, použijte malířskou pásku (já nepoužila ani jedno a s určitou dávkou trpělivosti to šlo bez problémů). Vzor můžete do pásky i vystříhat, ale to je celkem pracné.
3) Naneste štětcem barvu na razítko - ne moc, aby barva nestékala z razítka. Lepší méně barvy a dobarvit, než se ji pak snažit setřít.
4) Obtiskávejte dle libosti, nedostatečné obtisknutí (prakticky pokaždé) domalujte opatrně štětcem.
5) Nechte zaschnout.
6) Dle potřeby naneste další vrstvu (y), dokud nedosáhnete kýžené sytosti (vždy nechte barvu nejdřív zaschnout, dle návodu na obalu barvy).
7) Nechte zaschnout.
8) Hotovo, máte originální kabelku :)

Tak co, zkusíte to?

KristýnaHow to upgrade a boring handbag? 

The weather is cold and I have no intentions to go out. That's why I decided to "upgrade" one of my handbags I bought for this purpose some time ago at the garage sale. It cost 2 EUR (which is cheap) - it is about 50 CZK (which is not that cheap, but still not expensive at all), it was in the good condition and I liked the shape and size of this bag - I can fit quite everything into it. However it was sooo boring! I mean it was not elegant enough to be worn "plain" as a statement bag. My first aim was to put a big bow on the front part, but I wanted to try painting on the bag too. And the back seemed to be an ideal "canvas" for my experiments. I chose the big dot pattern as the bag has rounded shape and a gold color which can be find on the zipper and carbines too. I think I achieved quite a nice result for the first try, what do you think?

And the instructions? Easy. Let's check it:

To upgrade a boring handbag you will need:

1) Suitable handbag (cheap one or an old one - something you would not be sad if you were to destroy it accidentally).
2) Desired paint (I bought mine in the hobby store, it is an universal acrylic paint in a small package).
3) Small brush with a strong short hair which will be used for the finishing of the pattern and adding another layers of paint.
4) Something you ca use as a stamp. (I used a special rubber intended for the linocut stamp making, however any rubber or a simple potato can do the job. And the potato can be easily cut into the desired shape.)
5) Cardboard or a small box which you should put into the bag under the place you are going to decorate.
6) Chalk and/or masking tape (not necessary, but useful if you are not sure about your abilities to keep the brush at the desired place).

Instructions:

1) Prepare your working table, wash and dry the handbag, mix the paint.
2) If you are afraid you won't be able to place the pattern properly use chalk to draw it. If you are afraid you can miss the pattern use the masking tape (I didn't use any of those things and with some patience I manged to do it without problems.) You can cut the pattern out of the masking tape, but I think it is too complicated.  
3) Use the brush to apply the paint on the stamp - not too much, the paint should not flow down the stamp. 
4) Stamp as you feel appropriate. Finish the incomplete pattern (you have to do it almost always) with the brush.
5) Let it dry.
6) Add layers of paint as needed till you will achieve the desired cover. (Let all the layers dry as is written on the package.)
7) Let it dry.
8) You are done! Enjoy your new original handbag!


Will you give it a try?

Kristýna

Sunday, January 20, 2013

Grey, denim and lilac

Pěkný zimní den!


Ja vám nějak nestíhám fotit. Nejdřív to bylo tím, že s nástupem zimy a zkrácením dnů jsem prostě nestíhala fotit, když jsem do práce (stáž) odcházela samozřejmě na poslední chvíly a za šera a vracela se za tmy. A teď je zkouškové a já pro změnu téměř nechodím ven ve snaze se řádně připravit na zkoušky. Ke všemu je tam stejně hrozná zima. To je fakt zváštní věc – 3 °C pod nulou v Bruselu jsou asi tak stejně studené jako -10 °C v Praze. Prý je to vyšší vzdušnou vlhkostí – daň za přímořskou polohu. Ale belgičané jsou na svou lezavou zimu zvyklí. Je pravda, že když jim vyprávím, že v Čechách máme v zimě běžně víc jak - 10°C pod nulou, tak se upřímně děsí. Na druhou stranu je pravda, že zatímco já se halím do zimních kabátů a neobuji si boty, které sahají níž než po kotník, Belgičanky si k takovému kabátu, jaký já mám na fotce, klidně vezmou balerínky. Samozřejmě bez ponožek. Nechápu. A pro změnu v létě lze často vidět letní šaty s kozačkami. Na holých nohách. Tak to už vůbec nechápu. Asi se jim nepotí nohy.
No nic. Protože z výše uvedených důvodů se vlastně nikam nevypravuji a byt opouštím pouze za ůčelem pořízení nutného proviantu (a krátkých zdravotních procházek, aby se neřeklo), vžydcky na sebe akorát něco hodím a jdu. Ale aby jste si nemyslely (i), že na vás nemyslím, tak jsem vyfotila alespoň ten “nakupovací” (proto ta taška) outfit. Není to nic extra, ale šedá a fialová a hlavně lila patří mezi mé oblíbené kombinace barev.
A v čem chodíte nakupovat vy?

Kristýna
Hello!


Somehow I haven't managed to take photos during last weeks. First - I didn't have time to make photos since the winter began and days are shorter as I was usually running late for work (internsip) while the daylight was still weak and afternoon, when I was getting home it was already gone. And now there is the exam period and I am staying home all day long in order to learn something. Besides that the weather is cold. It is really strange  – 3 °C under the the zero in Brussels are as same cold as – 10 °C in Prague. It should be caused by the higher humidity of air - the tax for the seaside location. But Belgians are used to their winters. It is true that they are almost scared when I tell them it is normal to have more than – 10 °C in my country. On the other site - it is true that when I am covering myself with coat and don't wear any shoes which end below my ankle, Belgian girls are wearing ballerinas - with the similar coat I am wearing on the picture. Without socks off course. I don't get it. And in the summer you can see girls in dresses and boots. Also without socks or anything similar. This I don't get at all. Their feet don't sweat probably.
Anyway as  I almost don't leave my flat I don't dress up much. Just when I have to buy some food (or make a short health walks) I take the first clothes and go. But I don't want you to think I don't care about you, so I made at least the picture of another "shopping" outfit. It is not anything extra, but the combination of grey and lilac is my favorite.
And what do you wear for shopping?

Kristyna