Friday, April 11, 2014

2nd photo shooting session with Thomas

Krásné dopoledne všem!


Jsem si jistá, že s radostí uvítáte odhalení nových obrázků z mé druhé photo seance s Thomase - talentovaným amatérským fotografem, který tvoří pod jménem Elysthedog. Mimochodem, pokud navštívíte jeho stránky, tak zjistíte, kdo je ve skutečnosti Elys :)

Good morning everybody!

I am sure you are happy to see I will reveal new pictures prom my 2nd photo shooting session with Thomas a talented amateur photographer creating as Elysthedog. By the way if you will check his site you will find out who Elys really is :) Nejdřív jsme udělali pár snímků, které mohou být nazvány "ztracená". Moc se mi líbí, jak dopadly a jak vyšlo mlhavé pozadí, které krásně podpořilo dojem ztracenosti.

First we did few dreamy shots which could be named "lost". I really like how these come out and I love the foggy background which fitted the idea and supported the feeling of being lost.
Poté jsme se přesunuli dovnitř a udělali pár fotek ze série "černá."

Then we moved inside and did few shots of "black" series. A jedna pro zasmání...
Nemám až moc oblečení, že ne?

And here is one for fun... 
I don't have too much clothes, do I?


Musím říct, že se mi líbí všechny fotky, které jsme s Thomasem udělali a že mne velmi baví podílet se na jeho tvorbě. Způsob, jakým s modelkami, alespoň z mé zkušenosti, pracuje, je velmi profesionální a po celou dobu focení jsem se cítila velmi příjemně, což je pro takovou spolupráci velmi důležité. Jsem přesvědčená že má talent, souhlasíte?

Kristýna

I have to say I love all the pics we did with Thomas and I really enjoy being involved in creation of his photos. The way he works with models from my personal experience is very professional and I felt very comfortable during the shooting, which is very important for such a cooperation. And I think he is very talented, isn't he?

Kristýna

No comments:

Post a Comment