Wednesday, August 27, 2014

How to tie your new comfy flip flopsAhoooj :)

Tak jak jsem slíbila v předchozím příspěvku, podle kterého jste si mohli vylepšit Vaše žabky, dnes tu máte pár ukázek, jak lze uvázat vaše nové vylepšené žabky. Možností je nepřeberně, tak ráda uvidím i Vaše nápady!

Hi! 
As I promised in the previous post on "how to upgrade your flip flops", here are few tips on how to tie your new upgraded flip flops. There are plenty of ways how to tie them, so I would welcome your ideas!


Nafotila jsem vám šest různých způsobů, jak lze žabky zavazovat. V prvním přehledu jsou tři způsoby vyfocené vždy ze tří úhlů (z vnitřní strany, shora nebo zezadu a z vnější strany - krom druhého způsobu). V druhém přehledu jsou jen 2 obrázky na způsob.

Pokusím se jednotlivé způsoby popsat:
1. Mašle na nártu 
Přední pár šňůrek zavažte na hraně nártu na jednoduchý uzlík - jako když si vážete tkaničky - nebo by se také dalo říct půluzlík. No prostě tak, aby to pak šlo zase rozvázat. Zadní pár šňůrek táhněte dozadu, tam je překřižte a poté táhněte dopředu ke smyčce z předních šňůrek. Udělejte také jednoduchý uzlík, aby se Vám šňůrky nerozjížděly. Poté vemte obě levé a pravé šňůrky a zavažte na mašli.
2. Mašle na patě
Velmi podobné - přední pár šňůrek nad hranou nártu překřižte a táhněte dozadu směrem k patě. Udělejte půl uzlík (aby šňůrky neutekly). Zadní pár šňůrek směřujte dozadu k patě a udělejte půluzlík. Vemte levý a pravá pár šňůrek a udělejte mašli.
3. Základní
Přední i zadní šňůrky táhněte směrem dozadu, nad patu překřižte, táhněte směrem dopředu, překřižte, dozadu a tam udělejte mašli nebo uzlík. Záleží, jak dlouhé máte šňůrky - při delších můžete obmotávat nohu směrem nahoru, při kratších můžete jen obmotat kotník. I made pictures of 6 different ways how you can tie your new flip flops. I will try to describe all 6 of them:
1. Bow on the foot 
Tie the simple knot (or half the knot) on the top of your foot with the front pair of laces. Pull the rear pair of laces back towards your heel, cross them there and pull forward. Tie a simple knot so all the laces hold on places. Than take left and right pairs of laces and make a bow.
2. Bow on heel
It's almost the same. Cross the front pair of laces on the edge of your foot and pull them back, than make a half knot above your heel. Pull the rear pair of laces back and make a half knot above your heel. Than take left and right pairs of laces and make a bow above your  heel.
3. Basic
Pull both the left and right pairs of laces back, cross above the heel, pull forward, cross, pull back and make a bow or tie a knot. 4. Pantoflíčky
Z obou párů šňůrek uvažte na hraně nártu mašli.
5. Komplikované
Přední pár šňůrek táhněte nahoru, na nártu překřižte, podvlékněte pod šňůrkami od "V"čka, překřižte na hraně nártu a táhněte dozadu. Tam udělejte jednoduchý uzlík. Zadní pár šňůrek tákněte dozadu a nad patou udělejte jednoduchý uzlík. Z levého a pravého páru šňůrek udělejte uzlík a z toho, co Vám zbyde, udělejte mašli.
6. Mašlička vpředu
Táhněte levý i pravý pár šňůrek dozadu, nad patou překřižte a táhněte dopředu. V přední části nártu - blíž k prstům - šňůrky překřižte, podvlékněte pod "V"čkem a uvažte malou mašli.

Tak co líbí se Vám variabilita uvázání těchto "ťapek"?
4. Flip flops
Take both pairs of laces and make a bow on the top of your foot.
5. Complicated
Pull the front pair of laces up, cross on the top of your feet, cross and thread them under the "V". Then cross the laces on the edge of your feet, pull back and tie a knot. Than pull the rear pair of laces back, tie a knot and than make a bow. you should try to include the front pair into the bow if possible.  
6. Little bow in the front
Pull both the left and right pair of laces back, cross above the heel and pull into the front. Than close to the edge of your toes cross the laces, thread them under the "V" and make a small bow on the top of your foot.

Do you like the variability of these DIY shoes as much as I do?

No comments:

Post a Comment