Wednesday, September 3, 2014

4th photo shooting session with Thomas


Tak a je to tady!

Další várka fotek od báječného Thomase je tady!
Tentokrát čistě outdoorová, jak se sluší na léto :) Doufám, že si je užijete tak, ja já si užila focení :)

Finally it's here!

New batch of photos from Thomas is here! This time purely outdoor pictures which suits the summer photo shooting session :) Hope you will enjoy the pictures as same as I enjoyed the shooting :)

Ještě než Vám ukáži ty úžasné fotky zasloužíte si vědět, kde najdete fotky z předchozích "foto seancí" a co se tam dělo: 


Before I will show you all the new great photos you deserve to know where to find the previous sessions:


1. focení s Thomasem, kde jsem se "vyblbla" s óbr pokličkama, kufrem, židlí a podobnými věcmi, mě překvapilo a byla to legrace.

During the 1st photo session I had lot of fun with giant lids, suitcase, chair and similar stuff and it was new and surprising experience for me.


Při vytváření fotek na 2. focení jsem při vytváření outdoorové části celkem mrzla, takže je s podivem, že fotky nejsou úplně rozmazané...

It was quite cold and I was freezing during the 2nd photo session, thus I'm surprised the pictures are not all blurry. 

To při  3.focení jsem nemrzla vůbec, dělali jsme jen studiové fotky, zato si Thomas pohrál se světly a vznikly, dle mého názoru, velmi pěkné fotografie s úplně jinou atmosférou.

But I was warm during the 3rd photo session as we did just studio pictures while Thomas played with lights. I think the output was great and I think the photos have a great atmosphere. 

A nakonec poslední, již čtvrtá foto seance, kterou se jako hlavní téma prolínají vlaky, vláčky a koleje s trochou letního snění - v tom jsem mimochodem byla dobrá už od dětství ;-D

And finally the last (4th) session where the main theme through all the pictures are trains, rails and a bit of summer dreaming - which I have ever been good at since my childhood ;-DPrvní pózování s pražci, což je mimochodem často využívaný leč přírodě ne velmi prospěšný stavební prvek používaný při menších stavebních (zahradních) úpravách terénu. Naštěstí se od tohoto druhu recyklace (a že jí jinak fandím) pomalu ustupuje.

First posing with railway sleepers which is often used material during small (gardening) construction works. The cons of this material is it is harmful to the nature. 


Takhle nějak to možná bude vypadat v době postfosilní. Oblečení moc nebude, příroda pomalu převezme nadvládu nad civilizací, začne ji zarůstat a na noc se budeme muset šplhat někam nahoru, aby nás něco nesežralo...

This could be the picture from the "postfossil era". We wouldn't have much clothes, the nature will take over civilization and we will have to climb somewhere up for the night to be protected from the predators...


... stroje, které ke svému fungování potřebují elektrickou energii budou nepovšimnuty chátrat...

... machines which need electricity to be functional will fall apart... 


...tak jako dnes chátrají některé historické kousky, které přežívají jen díky nadšencům ...

... as same as some historical peaces fall apart nowadays and can survive only thanks to enthusiasts...


... nikdo nebude řešit, zda je, či není dobré míchat různé vzory na oblečení...

... nobody will take care about pattern mixing...


... ani jak se tvářit na profilovce...

... or think about how to pose for a profile picture...... a když potkáme rezavějící pozůstatky civilizace, budeme si moci jen sednout...

... and if we will find some rusting reminders of a civilization ,we will be able just to sit down...


... a přemýšlet, o kolik byl život jednodušší...

... and speculate how much easier the life was...


... a že spousta věcí, kterými se trápíme dnes, jsou vlastně úplné malichernosti. No nemáme se vlastně dobře?

...and that lot of problems we have today are just petty issues. Aren't we finally fine now? 


PS.
Mé díky patří samozřejmě krom Thomase alias Elysthedog také pánům z Výtopny Zlíchov, kteří nás nechali se fotit s jejich  vláčky. Mimochodem, věděli jste, že ty zrenovované se dají pronajmout?

Mějte se báječně,

Kristýna

PS
My thanks go to Thomas alias Elysthedog for his great work and also to guys from Vytopna Zlichov, who let us to take pictures with the trains. BTW do you know you can rent some of the renovated trains?

Have agreat day,

Kristyna

No comments:

Post a Comment